Betaalbare huisvesting voor de Arabische inwoners van Jaffa: too little, too late

Een rechtbank in Tel Aviv afgekeurd 25 juli een rechtszaak aangespannen tegen de gemeente Tel Aviv-Jaffa door Joodse inwoners van Jaffa. De zaak draaide om een ​​nieuw betaalbaar woonproject, exclusief toegankelijk voor Arabische inwoners van Jaffa. De rechtbank aanvaardt het argument van de gemeente dat de aanbesteding niet discriminerend was, aangezien de stad de bevoegdheid had om rassengelijkheid te bevorderen en te bevorderen. Met andere woorden, een voorkeursbehandeling van de ene sector boven de andere in gevallen als deze zou niet als discriminerend worden beschouwd.

Ter verduidelijking, Jaffa is een oude stad, met een geschiedenis die teruggaat tot de Middeleeuwen en zelfs daarvoor. Tel Aviv werd gesticht aan het begin van de 20e eeuw. Jaffa is een gemengde stad, met een belangrijke Arabische bevolking, terwijl de bevolking van Tel Aviv overwegend Joods is. De twee steden raken elkaar fysiek en in 1949 besloot de regering ze te verenigen in één gemeente. Vandaar de naam Tel Aviv-Jaffa.

De recente uitspraak kwam voor het eerst aan het licht eind april 2021, toen de gemeente aankondigde dat ze de inschrijving voor een loterij zou openen om 28 appartementen tegen een gereduceerde prijs (30% minder dan de marktwaarde) te kopen in een nieuw woonproject gepland voor Michelangelo Street 15, in het centrum van Jaffa. De autoriteiten zeiden verder dat de geschiktheid voor het project, dat in 2024 klaar zou zijn voor bewoning, beperkt zou zijn tot Arabische inwoners van de stad. Het vijf verdiepingen tellende project zal bestaan ​​uit 32 driekamerappartementen met een gemiddelde grootte van 65-70 vierkante meter (700-753 vierkante voet). Kandidaten die in aanmerking komen om de eigendommen te kopen, zouden door loting worden geselecteerd. De vier resterende penthouses zouden dan op de vrije markt worden verkocht. De kosten van de appartementen zullen naar verwachting gemiddeld ongeveer 1,5 miljoen Israëlische sikkels ($ 460.000) bedragen, terwijl een standaard driekamerappartement in de buurt onlangs werd verkocht voor 2,7 miljoen sikkels ($ 831.000), volgens Madlan, een Israëlische onroerendgoedwebsite die aanbiedingen informatie over prijsontwikkelingen in de omgeving.

Het is vermeldenswaard dat het bovengenoemde project bijna tien jaar geleden voor het eerst de krantenkoppen haalde, in 2012, toen de gemeente Tel Aviv-Jaffa een aanbesteding uitbracht voor de bouw van een drie verdiepingen tellend gebouw van 24 betaalbare eenheden in Jaffa voor in aanmerking komende inwoners van de Arabische gemeenschap. Toen het contract in 2016 tussen de stad en de aannemer werd ondertekend, werd bepaald dat de appartementen tussen 700.000 ($ 215.000) en 1 miljoen sikkels ($ 308.000) zouden kosten. Sindsdien zijn de kosten van appartementen in het gebied echter drastisch gestegen. Het probleem is dat het daardoor voor Arabische inwoners steeds moeilijker werd om deze appartementen te kopen, terwijl ze wel specifiek voor hen bestemd waren.

De stad moet worden gefeliciteerd met haar beslissing om een ​​betaalbaar huisvestingsproject voor de Arabische bevolking van Jaffa te promoten. Desalniettemin kan er geen twijfel over bestaan ​​dat de timing van deze loterij veel vragen oproept, niet in het minst omdat de stad in 2012 voor het eerst besloot het project voort te zetten. Wat is er sindsdien gebeurd?

Het verhaal gaat terug tot april vorig jaar, toen er braken botsingen uit tussen Joodse en Arabische inwoners van Jaffa, nadat Rabbi Eliyahu Mali, hoofd van de hesder yeshiva in de wijk Ajami in Jaffa, was aangevallen. Tientallen Arabische demonstranten namen het op tegen tientallen joodse demonstranten, waarbij de politie de twee groepen scheidde. Op een gegeven moment werd de demonstratie gewelddadig. Beide partijen pleegden vandalisme en Arabische demonstranten scandeerden: “Kolonisten, ga naar huis!” en “Jaffa voor Jaffaites!”

Iedereen die bij de situatie betrokken is, merkt op dat de achtergrond van de spanningen tussen de twee gemeenschappen een langdurig gevoel van frustratie en woede was onder de Arabische inwoners van Jaffa jegens de stad en vooral jegens Amidar, het nationale huisvestingsbedrijf van Israël. Ze beweerden dat de autoriteiten eigendommen verkochten van lokale bewoners, die in 1948 uit Israël waren gevlucht of werden verdreven. De meeste van deze eigendommen worden nu bezet door Arabieren, maar hoe lang ze ook in de eigendommen hebben gewoond, ze kunnen uit hun huizen worden gezet huizen op elk moment. Deze bewoners melden zelfs dat vertegenwoordigers van Amidar soms in hun huizen verschijnen met potentiële kopers zonder eerst met hen te overleggen. Bovendien kunnen deze bewoners de woningen niet betalen, ook al zouden ze ze willen kopen.

De situatie was zo gespannen dat de gemeente moest ingrijpen. Een niet bij naam genoemde hoge gemeenteambtenaar vertelde Haaretz afgelopen april: “Amidar en de Israel Lands Authority zullen de plaats in brand steken, terwijl wij er allemaal nog in zitten.” Burgemeester Ron Huldai reageerde op de rellen door te zeggen: “Dit is geen spontaan nationaal conflict tussen Joden en Arabieren. Wat we zien is het resultaat van langdurige frustratie, gevoeld door een hele generatie van [Arab] Jaffaites, die niet langer in Jaffa kunnen blijven wonen vanwege de woningnood, de sterk stijgende vastgoedprijzen en het feit dat ze, hoewel ze de oorspronkelijke bewoners van de stad zijn, nu de keuze krijgen om ofwel de woningen te kopen voor een hoge prijs, of vertrekken.”

Alles bij elkaar genomen, is het gemakkelijk om de frustratie van de Arabische bevolking van Jaffa te begrijpen. Ze kunnen niet meer in de stad blijven wonen, ook al zijn ze de oorspronkelijke bewoners. Dit is wat er achter het huidige initiatief voor betaalbare huisvesting schuilgaat, ook al hebben nogal wat Arabische inwoners ons van tevoren verteld dat ze zich ook geen appartement kunnen veroorloven voor 1,5 miljoen shekel.

Gemeenteraadslid Abed Abu Shahadeh van de gemeentelijke factie van Yafa stapte vorig jaar uit de gemeentelijke coalitie van Huldai vanwege de bouw van de oude moslimbegraafplaats van Jaffa. Hij vertelde Al-Monitor: “Het project is 10 jaar te laat. Er werd toen gesproken over appartementen die gemiddeld 700.000 tot 800.000 sikkels kostten. De reden dat ze hun voeten slepen is bureaucratie, duidelijk en simpel. Het heeft ook geleid tot zo’n forse prijsstijging.”

Hij zei: “Het is waar dat 1,5 miljoen sjekel in Jaffa gezien de markt als relatief goedkoop wordt beschouwd, maar ook niet iedereen kan dat betalen. Desalniettemin juich ik het project toe, maar merk op dat het slechts een druppel op een gloeiende plaat is. het huisvestingsprobleem van de Arabische inwoners van Jaffa niet oplossen. Op dit moment beheert Amidar 1.700 woningen in Jaffa. Ongeveer 90% daarvan wordt bezet door Arabieren die op elk moment kunnen worden uitgezet. Ondanks al mijn bedenkingen zie ik dit project als een positieve stap voorwaarts en er wordt al gesproken over andere, soortgelijke projecten in de toekomst.”


Posted By : Lagutogel