Israëlische regering zet baanbrekende hervormingen voor particuliere koosjere certificering voort

De nieuwe regering van Israël wordt vaak “de regering van verandering” genoemd. Toegegeven, de ideologische verschillen tussen de leden hebben geleid tot langzame, vaak moeizame veranderingen. Aan de andere kant, als het gaat om zaken van religie en staat, kunnen de ingevoerde veranderingen diep gaan. De belangrijkste reden hiervoor is de afwezigheid van ultraorthodoxe partijen in de coalitie. Deze partijen hebben een lange staat van dienst op het gebied van bemoeienis met hervormingen of veranderingen op het gebied van zaken als bekering, het openen van de economie op de sabbat, enzovoort. Minister van Financiën Avigdor Liberman heeft in feite stappen ondernomen om ultraorthodoxe mannen in de beroepsbevolking op te nemen.

De nieuwe minister van Religieuze Zaken Matan Kahana, een voormalig gevechtspiloot, is een religieus man en lid van de Yamina-partij van premier Naftali Bennett, die een stem probeert te geven aan de gematigde vleugel van de religieuze zionistische beweging. Een maand na haar aantreden introduceerde Kahana een hervorming van de regels met betrekking tot koosjere certificeringsdiensten voor bedrijven, die tot nu toe uitsluitend door het Opperrabbinaat werden gedomineerd.

Kosher-certificering is een van de meest prominente wetgevingskwesties in Israël vanwege de impact die het heeft op het leven van alle burgers. De meeste restaurants en bedrijven die met voedsel te maken hebben, vragen om een ​​koosjere certificering, zodat ze de religieuze bevolking kunnen bedienen. Eigenlijk kopen de meeste Joden die zichzelf als ‘traditioneel’ definiëren ook liever voedsel in winkels en restaurants met officiële koosjere certificering. Zelfs sommige hotels in populaire toeristische bestemmingen zoals de Verenigde Arabische Emiraten hebben een koosjere certificering geregeld die voldoet aan de normen van religieuze en traditionele joden.

Het probleem is dat het monopolie van het Opperrabbinaat op koosjere certificering het proces van koosjere certificering heeft aangetast, waardoor het is opengesteld voor inefficiëntie, een opgeblazen bureaucratie en zelfs claims over corruptie. Als zodanig is het herhaaldelijk bekritiseerd door de staatscontroleur. Misschien wel het ergste geval was het State Comptroller’s Report van 2017, waarin werd opgeroepen tot een grondig onderzoek van het systeem.

Het door Kahana voorgestelde plan is een reactie op deze kritiek, en in het bijzonder een reactie op een uitspraak van het Hooggerechtshof uit 2017 dat de economische onderlinge afhankelijkheid van koosjere toezichthouders en het toezicht op hun cliënten moet worden doorbroken. De uitspraak was gebaseerd op de bevinding dat restaurants en bedrijven die koosjere toezichthouders betalen in sommige gevallen de weg vrijmaakten voor afpersing en corruptie. Kahana’s plan zou de markt voor koosjere certificering openstellen voor concurrentie. Particuliere groepen die certificering aanbieden, zouden dan moeten voldoen aan de religieuze criteria die zijn vastgesteld door het Opperrabbinaat om hun certificering te kunnen verlenen.

Particuliere koosjere certificeringsfirma’s zouden verantwoordelijk zijn voor het in dienst nemen van en het toezicht houden op koosjere toezichthouders. Ze zouden dan bekendmaken aan welke van de verschillende religieuze normen ze voldoen, hoewel al dergelijke normen aanvaardbaar moeten zijn voor het Opperrabbinaat. Het opperrabbinaat zou dan een hoogste raad van toezicht in het leven roepen om toezicht te houden op particuliere koosjere certificeerders en ervoor te zorgen dat ze voldoen aan de halachische normen die ze hebben gekozen.

Zoals hierboven geïmpliceerd, zouden koosjere certificeerders ook een minder strenge norm kunnen kiezen dan die welke vandaag door het Opperrabbinaat is aangenomen, zolang ze de goedkeuring krijgen van drie lokale rabbijnen. Dit is bedoeld om bepaalde zaken aan te pakken waar het Rabbinaat bijzonder streng is, zoals restaurants waarvan het eten koosjer is maar die op de sabbat open zijn. Op dit moment ontvangen dergelijke restaurants geen certificering van het Opperrabbinaat. Onder de nieuwe regeling kunnen ze een officieel koosjer certificaat ontvangen dat iets anders is dan het normale certificaat dat door restaurants wordt getoond.

Het komt erop neer dat het Opperrabbinaat in plaats van de beheerder van een systeem van koosjer toezicht en certificering, een regulerend orgaan zou worden dat toezicht houdt op particuliere organisaties die met koosjer certificering omgaan. Het is in feite een poging om deze diensten privé te houden.

Er zijn al verschillende groepen in Israël die koosjere certificering aanbieden. Een van de meest populaire is aangesloten bij de rabbijnse organisatie Tzohar. Ze creëerden een soepeler certificeringssysteem, dat populair is bij restauranteigenaren.

Het probleem is dat de ultraorthodoxe partijen en natuurlijk het opperrabbinaat tegen deze hervormingen zijn. Het opperrabbinaat antwoordde: “Het vandaag gepresenteerde ‘plan’ om veranderingen in het koosjere certificeringsproces door te voeren, betekent in feite het ongedaan maken van de koosjere certificering in Israël en de opening van een bazaar, waar groepen met duidelijke zakelijke belangen de koosjere certificering mogen aanbieden. . Aangezien dit elke grote speler in staat zou stellen certificering aan te bieden, zou het slechts één resultaat hebben: de vernietiging en ondergang van koosjere certificering in Israël. Dit maakt deel uit van een meer algemene trend waarin de autoriteiten oorlog voeren tegen religieuze dienstverleners, met als uiteindelijk doel het ongedaan maken van het joodse karakter van de staat Israël.”

De ultraorthodoxe partijen van het land voegden hun stem toe aan dit protest. lid van de Knesset Moshe Gafni zei op een bijeenkomst van de ultraorthodoxe Yahadut HaTorah-factie: “Liberman en Kahana willen van Israël maken zoals elk ander land ter wereld. Ze willen elke vonk van het jodendom uitwissen en voorkomen dat joodse burgers koosjer eten.”

Knesset-lid Yakov Litzman voegde toe: “De vernietigingscampagne die door Lieberman, Bennett, Lapid en Sa’ar wordt gevoerd tegen de tradities van Israël, de wereld van de Thora en tegen het jodendom zelf, gaat op volle kracht door. De ‘koosjere certificeringsrevolutie’ is een dodelijke slag voor miljoenen ultraorthodoxe, religieuze en traditionele burgers die koosjer willen eten in overeenstemming met de Joodse wet.”

Kahana reageerde tijdens een Knesset-debat op 21 juli en zei: “Waar ben je zo bang voor? Iedereen met ogen in zijn hoofd kan zien dat ons koosjere certificeringssysteem ziek, erg ziek is en dat het moet worden gereorganiseerd. Mijn plan zou het oplossen door het open te stellen voor concurrentie, terwijl het onderworpen blijft aan regulering door het Opperrabbinaat en onder toezicht van het Opperrabbinaat, net zoals het in het buitenland is. Als gevolg van dit plan zullen mensen – meer mensen – koosjer eten en zal de certificering koosjer zijn.”

Kahana kreeg de steun van mensenrechtenorganisaties, die zich richtten op kwesties van religie en staat. CEO van Israel Hofsheet (Be Free Israel) Uri Keidar zei: “We verwelkomen elke stap die de aanwezigheid van het Opperrabbinaat in het leven van mensen in het algemeen en bedrijfseigenaren in het bijzonder zou verminderen. Israëli’s hebben al heel lang genoeg van het opperrabbinaat. Het is goed om te zien dat de overheid de kant van het publiek kiest. Hopelijk zullen we hetzelfde zien gebeuren in kwesties die te maken hebben met huwelijk en bekering.”

Dat is precies wat de ultraorthodoxe partijen aangaat. Ze zijn bezorgd dat deze regering niet zal stoppen met koosjere certificering en zich zal gaan bemoeien met andere kwesties met betrekking tot religie en staat. In 2013-15, toen ze geen deel uitmaakten van de coalitie, voerde de regering serieuze hervormingen door, waaronder de vermindering van budgettoewijzingen aan ultraorthodoxe yeshiva-studenten. Deze bezuinigingen werden uiteindelijk ingetrokken, toen die regering viel. Maar Bennett is een religieuze gematigde, wiens coalitiepartners onder meer Yesh Atid-leider en minister van Buitenlandse Zaken Yair Lapid, die oorspronkelijk achter die hervormingen stond, en Lieberman en de linkse Meretz-partij, die beiden op een platform actief waren tegen religieuze dwang. Deze nieuwe ‘regering van verandering’ zal naar verwachting doorgaan met het doorvoeren van hervormingen zolang de ultraorthodoxe partijen niet aan de macht zijn.


Posted By : Lagutogel